Het Covid 19-virus (Coronavirus) - update 23 maart

Op maandagavond 23 maart 2020 heeft de overheid besloten dat ook fysiotherapeuten tot 6 april 2020 zoveel mogelijk via beeldbellen hun vak moeten uitoefenen. De mogelijkheid wordt open gehouden om alleen medisch noodzakelijke behandelingen in de praktijk plaats te laten vinden, dit na overleg met de verwijzend arts. Dit alles om het afvlakken van de curve van het snel oplopende aantal corona-besmettingen in Nederland te bewerkstelligen.

Alle mensen die momenteel bij ons in behandeling zijn, krijgen hier bericht over. We gaan hier hard mee aan het werk de komende week.

U kunt begeleid worden op afstand. Dit kan per telefoon of met een video-consult. Beide vormen van begeleiding worden op de normale manier door de zorgverzekeraars vergoed.

Acute beweegzorg
Voor acute klachten (korter dan 48 uur) die verder functioneren onmogelijk maakt, houden we de mogelijkheid om hands-on behandeld te worden. Na een online intake kan door de therapeut dit besluit genomen worden.

We hanteren hierbij het RIVM-beleid. Mensen die behoren tot de groep kwetsbare mensen en mensen die symptomen vertonen, zullen we niet persoonlijk behandelen. We vinden het risico voor deze groep te groot om ze zonder persoonlijke beschermingsmaterialen te behandelen.

RIVM-richtlijn kwetsbare groep:
Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder of mensen die één van onderstaande aandoeningen hebben:

- Afwijkingen en functiestoornissen van luchtwegen en longen
- Chronische hartaandoeningen
- Diabetes mellitus
- Ernstige nieraandoeningen die leiden tot nierdialyse of niertransplantatie
- Verminderde weerstand tegen infecties:
- door medicatie voor auto-immuunziektes
- na orgaantransplantaties
- bij bloedziektes
- bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
- bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

We realiseren ons dat dit beleid bij sommige mensen tot teleurstelling kan leiden. We zijn echter van mening dat de gevolgen van het opdoen van het coronavirus zeer ernstige gevolgen kan hebben en daarom ondersteunen wij de beslissing van de overheid volledig! Zo dragen we bij waar we kunnen om besmettingen zoveel mogelijk in te dammen.

We wensen iedereen vanaf deze plek heel veel sterkte toe.

Als de maatregelen opgeheven worden en we kunnen elkaar de hand weer schudden, dan staan we met al onze energie weer voor u klaar!